Föreningen » Styrelsen

Styrelsen 2022

Ordförande Kerstin Knip.
Styrelsemedlemmar och ersättare: Yvonne Stenbacka, viceordförande, Leif Hemgård, sekreterare, Margareta Björkholm, Richard Strandberg, Mia Salo, Heidi Jansson, Annika Söderlund, Eivor Westberg, Lisbeth Johansson. Marie Saarela och Kaisa Nyroos som ersättare.


Kommittéer år 2022

Fastighetskommiten:  Sammankallare Håkan Knip, Ingmar Smeds; Karl-Gustav Hultholm, Manne Storgård och Leif Hemgård

Kommittén för hembygdsmuséet:  Sammankallare Margareta Björkholm; Maj-Len Stenbacka, Solbritt Moss, Heidi Jansson, Annika Nordman-Ilmarinen, Ann-Louis Nordman och Elisabeth Tilljander

Kommittén för Arstu:  Sammankallare Eivor Vestberg, Elisabeth Kull, Håkan Knip, Matts Vikman, Lisbet Östman och Mia Salo

Teaterkommittén:  Sammankallare Eivor Vestberg, Frida Stenbacka, Yvonne Stenbacka, Annika Söderlund, Mia Salo och Lisbeth Johansson

» Hembygdsföreningens kontaktuppgifter