Ur Bykiston » Bakgrund » Om namnet

Om namnet "Ur Bykiston"

Martin Nordman berättar om namnet "Ur Bykiston":

Det var så att Petalax och Nyby byars bykista, d.v.s. alla skriftliga handlingar som samlats under de föregående århundrandena, hade kommit på drift, ingen visste var de fanns. Vi hade redan då under många år sökt och forskat utan resultat. Men så en dag just före den här tiden så fick vi det glädjande beskedet att åtminstone en del av dessa handlingar hittats i ett garage i Åbo. Detta var för oss en mycket god nyhet och det gav oss inspiration och idén att att vi hämtar material från bykiston till våra föreställningar. Därav gav sig namnet självt: "Ur Bykiston".

Pjäsernas namn har skrivits på lite olika sätt. Den allra första uppsättningen år 1982 kallades enbart "Bykiston", utan något nummer. Under de följande åren satte man ut nummer efter pjäserna, så att "Bykiston II" till och med "Bykiston IX" spelades. Från och med år 1991 satte man sedan till en preposition och uppsättningarna hette "Ur Bykiston" ända fram till att "Ur Bykiston XXVI" spelades sommaren 2007. När sommarteaterverksamheten påbörjades igen år 2012 valde man att markera att sommarens pjäs byggde på äldre material genom namnet Bykiston 30 år Jubileumspjäs.

 

Hör Martin Nordman berätta om den försvunna bykistan och namnet "Bykiston":

 » Om hur teaterverksamheten fick sin början
 » Om bakgrunden till "Ur Bykiston
 » Om tidigare uppsättningar av Ur Bykiston