Förlovningsvisa

"Förlovningsvisa" har en text som gör att övergångarna mellan föreställningens olika scener fungerar. Sången inleder andra akten i Bykiston III (1984) och genom den får publiken veta att det i pjäsen har förflutit betydligt mera tid än den kaffepaus som de själva just har upplevt. Det har alltså hänt både ett och annat på Arstu, som inte har visats på scenen, men genom texten i "Förlovningsvisa" får publiken en sammanfattning så att de kan följa med i handlingen.
 


Inspelningen av "Förlovningsvisa" finns på C-kassetten "Mera visor ur Bykiston" från 1988 och den sjungs av Elisabet Hemming. Hon var under många år en av de flitigast anlitade sångarna i Bykiston. Kjell Lolax ackompanjerar henne på dragspel. Visans text har skrivits av Martin Nordman, medan melodin ("Mjölnarens Irene") har komponerats av Leon Landgren.

Melodin används med tillstånd av Lelands Musikförlag.
 

 » Till inspelade visor ur Bykiston